Questions - Answers
Comments:
Respected sir
మా పాఠశాలో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నార ు.అందరం ఒకే DSC appointment లో ఒకే హోదా లో నియమితులైనా ము.అయితే ఉపాధ్యాయ హాజరు పట్టిక లో పేర్ల క్రమం తెలియజేయండి .
రాసేటపుడు ర్యాంకు ను పరిగణలోకి తీసుకుంటారా వయస్సులో సీనియారిటీన ి పరిగణలోకి తీసుకుంటారా .

దీనికి సంబంధించిన G.O గాని circular గాని proceedings ఉంటే Number తో సహ తెలియజేయగలర ు

Admin reply: అందరం ఒకే డి యస్సీ ద్వార ఒకే క్యాటగిరిలో నియామకము పొందినచో వారి మెరిట్ ర్యాంకు ఆధారముగా సీనియారిటీన ి లెక్కిస్తార ు. కాని నియామకము ఉత్తర్వులలో తెలిపిన ప్రకారము నిర్ణీత తేది లోపల(15/30 రోజులలో) ఉద్యోగములో చేరి ఉండాలి. ఆ సీనియారిటీ ప్రకారమే ఉపాధ్యాయ హాజరు పట్టిక లో పేర్లను వ్రాయాలి. సీనియారిటీన ి లెక్కించడాన ికి కమిసనర్ గారి ప్రో. సం. 7933/2-2/2001 తేది 28-12-2001 యందు వివరముగా తెలిపినారు.


Added: March 13, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
GOOD EVENING SIR
ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్ PG HM గా ప్రమోషన్ పొందుటకు కావలసిన అర్హతలు ఏమిటి?
10th తరువాత ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లో డిగ్రీ చేసి తరువాత B.ED చేసిన వారు sa గా ఉన్నవారికి 10+2+3 ఉండాలా? , 10+3+2 అంటే డిగ్రీ తరువాత pg చేసిన వారు అర్హత పొందలేరా? PG HM కు కావలసిన అర్హతల్లో 10 తర్వాత 5 సంవత్సరాల విద్య అని వున్నప్పుడు pg ని పరిగణనలోకి తీసుకోరాదా? దయచేసి వివరణ ఇవ్వగలను, డిగ్రీ తరువాత ఇంటర్ చేయవచ్చా?

Admin reply: ప్రధానోపాధ్ యలుగా పదోన్నతి పొందుటకు గాను కావలసిన అర్హతల గురించి ప్ర. ఉ. సంఖ్య 183 తేది 30-12-2008 లో వివరముగా తెలుపబడినది .
Bachelor Degree in Arts/Science/Commerce and B. Ed. అదే విధముగా ప్ర. ఉ. సంఖ్య 9 &10 తేది 23-01-2009 లో ఇలా ఉంది. No person shall be eligible for appointment to the post of Head Master Gr.II unless he possess Bachelor Degree in Arts/Science/Commerce and its equivalent and B. Ed. Degree. or The General Educational Qualification of SSC and five years of further study to acquire a degree and professional qualifications i.e. B. Ed/B. P.Ed/Pandit training.
పై వివరాలను గమనిస్తే నేరుగా బ్యాచులర్ డిగ్రీ మరియు బి ఎడ్ చేసిన వారు అర్హులే. అనగా డిగ్రీ మరియు బి. ఎడ్ లేనివారికి 10+2+3 చూడలి. మిగతా వారికి 10+2+3, లేదా SSC తరువాత 5 సంవత్సరాలు, HSC తరువాత 4 సంవత్సరాలు, MPHSC తరువాత 3 సంవత్సరాలు, చదివి ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని GO Ms No. 19 మరియు 20 తేది 27-1-2009 లో తెలిపినారు. కావున మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్ రాయవలసిన అవసరము లేదు. మీరు ప్రధానోపాధ్ యాయుల పోస్ట్ కు కావలసిన సాదారణ విద్యార్హతల ు కలిగి ఉన్నారు. డిపార్ట్మెం ట్ పరీక్షలు పాసయిన వివరాలు తెలుపలేదు.


Added: March 8, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
నమస్కారం సర్ , దయచేసి సమాధానం ఇవ్వగలరు
1).పాఠశాల సమయం అనునది ఉపాధ్యాయుల సమయంగా కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా?
2) .ఉపాద్యాయులు లంచ్ లో పాఠశాలను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికైనను వెళ్లవచ్చా? అలా వెళ్లుటకు అనుమతి ఉందా? , సమయంను తెలిపే జబ్ చార్ట్ కు సంబంధించిన G.O లు ఉన్నాయా?
3).మధ్యాహ్న భోజన విరామం పేరుతో పాఠశాల యందు ఎవరుండడం లేదు?
4)మధ్యాహ్న భోజన విరామం అనునది ఉపాధ్యాయుల డ్యూటీగా పరిగణలోకి తీసుకోరా?
దయచ ేసి పాఠశాల క్షేమం కోరుతూ వివరించగలరు

Admin reply: ఉపాధ్యాయులు , విద్యార్థుల ు భోజనము చేయడానికనే లంచ్ సమయము కేటాయించారు . కావున లంచ్ సమయములో స్తానికంగా ఉన్న ఇంట్లో కానీ ఇతర చోట్ల గాని భోజనము చేయడానికి వెళ్లి తిరిగి పాఠశాల ప్రారంబంయ్య ే సమయానికి రావాలి. కాని విద్యార్థుల మిడ్డేమీల్స ్ లో ఆరోజు డ్యూటీ పడిన వారు మాత్రం పాఠశాల లో ఉండి పర్యవేక్షణ చేసి వీలుంటే వారితో కలిసి భోజనం చేయాలి.


Added: March 7, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:

Private post. Click to view.Added: March 7, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Sir I am appointed as SGT in August 1998,and promoted as SA in the Year 2012 after that I Came back into SGT cadre in Jan 2014 , Sir Please clarify may i eligible for SPPI B (18 Years increment in SGT cadre).

Added: February 28, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
SIR IN THE RECENT TEACHERS TRANSFERS ...IN AP... GOVT ISSUED A GO RELATED TO DISABLED TEACHERS .DO WE EXPECT SUCH GO IN THE COMING TRANSFERS...WHICH IS USEFUL FOR PH TEACHERS.GO MS NO 50 DT.20-07-2017 SCHL EDN SER 2

thank you


Added: February 26, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:

Private post. Click to view.Added: February 14, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
సర్ నమస్తే . ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న ఉపాధ్యాయాలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారికీ మన ప్రభుత్వం ఏమి ఇచ్చింది. వారికీ కానీ సహాయ సహకారాలు అందించటం లేదు. ఎంతో మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ డాక్టరేట్ సాధించిన వారు ఉన్నారు. వారికీ కానీ ప్రోతాహం లేదు.
పి.ఆర్ .టి .యు సంఘానికి ఒక్క విన్నపం . డాక్టరేట్ సాధించిన ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులక ు ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పించక పోయిన వారికీ కనీసం వారి సేవలకు గాజీటెడ్ హోదా అయినా కపిస్తారని మరియు ప్రభుత్వాని ప్రతిపాదన చేస్తాని కోరుకుంటున్ న. వారికీ మీరిచ్చే గౌరవం అదే సర్.


Added: February 9, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
నేను తేది 9.7.1980 న యస్. జి.టి. గా నియామకం గావించబడి, తేదీ 9.7.1990 న 10సం.ల స్కేలు, తేదీ 1.4.1993 నుంచి (6జి)(1) ప్రకారం పి.ఆర్. సి.1993 లో వేతనం నిర్ణయించార ు. తేదీ 9.7.1996 న 16సం. ల స్కేలు తీసుకుని తేదీ 1.11.2002 న యస్.ఎ.గా పదోన్నతి పొందాను. అయితే 1.11.2002 న యస్.ఎ. పదోన్నతి వేతన నిర్ణయం చేస్తూ యఫ్.ఆర్.22(ఎ) ప్రకారం ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారు. నా తదుపరి వార్షిక హెచ్చింపు తేదీన1 ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారు. నా మిత్రుడు ఒకరు సర్వీసు పుస్తకం చూసి యఫ్.ఆర్.22(బి) ప్రకారం ఇంకొక ఇంక్రిమెంట్ వస్తుందని అన్నారు.ఇది సరైనదేనా? దీని కొరకు ఏమి చేయాలి?దయచేస ి సవివరంగా తెలియజేయండి .

Added: February 4, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Please clarify about section 89(1) of IT programme made by Putta Srinivas Reddy Sir For the FY 2017-18

Admin reply: సెక్షన్ 89(1) గురించి పుట్ట చెప్పినట్లు గా గతముకు సంబందించిన బకాయలపై రిలీఫ్ ఉన్నది. కాని ఆ బకాయలను గత సంవత్సరము ఆదాయమునకు కలిపి ఆదాయము పన్నుగణి0చాల ి. ఈ లెక్కన గత సంవత్సరములో చెల్లించిన ఆదాయము పన్నుకు అదనముగా చెల్లించవలస ి వస్తే చెల్లించాలి . ఇలా చేయడము వలన కొందరికి కొంత వరకు లాభము కలుగవచ్చు.


Added: February 2, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« First ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next › Last »