Questions - Answers

Comments:

Private post. Click to view.Admin reply: సమాధానము: ప్రాథమిక పాటశాల లో నిరభ్యంతరము గా పనిచేయవచ్చు . ఉన్నత పాటశాలలో 50 సంవత్సరముల వయస్సు కన్నా తక్కువ గల ఉపాధ్యాయుడు పనిచెయు చున్నచో బదిలీ సమయములో మార్చమన్నార ు.


Added: September 4, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
నమస్కారం సర్,CCE,RTE అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత సింగిల్ ప్యాటర్న్ హైస్కూలులలో 6,7వ తరగతి గణితశాస్త్ర ంను ఎవరు బోధించాలో తెలియజేసే జీఓ గాని Rc.no.గాని ఉంటే తెలుపగలరు. తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యా శాఖ విడుదల చేసిన Rc.no.77 ఎందుకు అమలు చేయడం లేదు? ఈ సమస్యను
త్వరలో పరిష్కారం చేయగలరు.


Added: August 27, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:

Private post. Click to view.Admin reply: సమాధానము: మీ ఇద్దరి సర్వీస్ పుస్తకాలు చూస్తే చెప్పవచ్చు. అతని వెతన నిర్ణయములో తప్పు జరగవచ్చు. లేదా అతడు స్టెప్ అప్ చేసికొని ఉండవచ్చు. లేదా మీ వెతన నిర్ణయములో కూడా తప్పు జరగవచ్చు.


Added: August 20, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:

Private post. Click to view.Added: August 19, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
SIR
మా పాఠశాల లో grade II Hindi teacher ఒక్క UPS పాఠశాల నందు పని చేస్తు 8 YEARS COMPLETE చేసుకొని తేదీ 10:07:2018 న mrc నుండి రిలీవ్ అయిన teacher MAA zphs నందు తేదీ 07.08.2018 జాయిన్ కావడానికి వచ్చాడు,జాయి న్ చేసుకోవచ్చా ? 11:07:2018 నుండి 06:08:2018 వరకు ఆ టీచర్ salary and service ఎక్కడ లెక్కింపు జరపాలి?

Admin reply: సమాధానము: అతనిని విధులలో చేర్చుకోవాల ి. అతడు పాత పాటశాల నుండి విడుదల అయిన తెదినుంది 6-8-18 వరకుగల కాలాన్ని అర్హతగల సెలవుగా మంజూరి చేసి సర్వీస్ పుస్తకములో ఎంట్రి చేయండి. ఆ సర్విస్ కొత్త పాటశాలలోనే లెక్కిస్తార ు.


Added: August 19, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
SIR
మా పాఠశాల లో grade II Hindi teacher ఒక్క UPS పాఠశాల నందు పని చేస్తు 8 YEARS COMPLETE చేసుకొని తేదీ 10:07:2018 న mrc నుండి రిలీవ్ అయిన teacher MAA zphs నందు తేదీ 07.08.2018 జాయిన్ కావడానికి వచ్చాడు,జాయి న్ చేసుకోవచ్చా ? 11:07:2018 నుండి 06:08:2018 వరకు ఆ టీచర్ salary and service ఎక్కడ లెక్కింపు జరపాలి?

Admin reply: సమాధానము: అతనిని విధులలో చేర్చుకోవాల ి. అతడు పాత పాటశాల నుండి విడుదల అయిన తెదినుంది 6-8-18 వరకుగల కాలాన్ని అర్హతగల సెలవుగా మంజూరి చేసి సర్వీస్ పుస్తకములో ఎంట్రి చేయండి. ఆ సర్విస్ కొత్త పాటశాలలోనే లెక్కిస్తార ు.


Added: August 19, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
నమస్కారం సార్ ,
మాయోక్క అబ్బాయి హైదరాబాద్ లోని నారాయణ కార్పోరేట్ కళాశాలలో ఇంటర్ మీడిఏట్ మొదటి సంవత్సరం చాదువుచున్న ాడు .వయస్సు 16 సంత్సరాలు . నేనిప్పుడు మా అబ్బాయి అనారోగ్యం కారణంగా 10 రోజులు శిశు సంరక్షణ సెలవు ( child care leave ) కు దరకాస్తు చేయదలచు కున్నాను .
Q. 1 ) నేను దరకాస్తుతో పాటు ఏ ఏ దృవీకరణ పత్రాలను DDOకు సమర్పించాలి .
Q. 2) అనారోగ్య కారణాలవల్ల సెలవు పెడుతున్నంద ున మా అబ్బాయి Medical Certificate జతపరచాలా ?
Q.3) సెలవు కాలంలో మా అబ్బాయి కళాశాలకు హాజరు కాలేదని , కళాశాల నుండి దృవీకరణ పత్రాన్ని DDO కి సమర్పించాలా ?

Admin reply: సమాధానము: ముందు మీరు సెలవు మంజురికై వినతి పత్రం సమర్పించండి . మీ సెలవు మంజూరి అధికారికి అనుమానము కలిగి అడిగితె పైన తెలిపిన ధ్రువ పత్రాలు సమర్పించండి .


Added: August 19, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Sir please try to do anything for the teachers who are facing problems through web counselling. Please ask for recounselling or mutual

Added: August 19, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Sir Good Morning
ఒక SGT టీచర్ INTER DIET అర్హత తో AAS 12 YEARS SCALE తీసుకోచ్చ అవకాశం వుంటే దానికి సంబంధించిన GO తెలుపు గలరు

Admin reply: సమాధానము: తీసుకోవచ్చు . యస్ జి టి ఉపాధ్యాయుని కి తదుపరి పదోన్నతి పోస్ట్ ప్రాథమిక పాటశాల ప్రధానోపాధ్ యాయుని పోస్ట్. దానికి కావలిసిన అర్హతలు ఇంటర్, టి టి సి. కావున అర్హత కలదు. (ప్రాంతీయ సంచాలకులు ప్రో.సం. ౬౯౬/G3/2001 తేది. 12-4-2001, మరియు డైరక్టర్ LF గారి మేమో నెం. 11463/551/P/2001 తేది. 19-6-2001).


Added: July 25, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Hi sir nenu 2012 dsc lo Sgt ayyaka 2015 lo vere school ki transfer ayyanu akkada 2013 year lo interdistricts transfer dwara vachina oka sgt teacher unnaru so eppudu teachers attendence register lo evari Peru mundu rayali okavela rationalization unte evaru vellalsi vastundi promotions lo evaru mundu untaru telupagalaru GO,s unte telupagalaru,danyavadamulu

Admin reply: సమాధానము: అంతర్ జిల్లా నుండి 2015 లో బదిలీపై వచ్చిన ఉపాధ్యాయుడు ఆ జిల్లాలో చేరిన తెదినాటికి ఆ క్యాడరులో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల పేర్ల చివరన అతని పేరు వస్తుంది. కావున 2012 లో ఈ జిల్లాలో నియామకము అయిన వారు అన్నిరకాలుగ ా సినియర్ అవుతారు. ఉపస్తితి రిజిస్టరులో కూడా అతని పేరే ముందు రాయాలి. రేశనలైజేషను లో సినియర్ కు ముందు అవకాశం ఇస్తారు. సినియర్ ఇష్టపడక పొతే జూనియర్ ను విధిగా తీస్తారు. పదోన్నతి విషయములో కూడా 2012 లో ఈ జిల్లాలో నియామకము అయిన వారికి ముందు పదోన్నతి వస్తుంది. అంతర్ జిల్లా బదిలీల జి ఓ మరియు బదిలీ ఉతర్వులో కూడా ఈ విషయం ఉంటుంది.


Added: July 17, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« First ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next › Last »